top of page

Martin Makara

Judita Kaššovicová

Čisté, bieloskvúce, jasné a krásne Vertigo dorazilo do mojej schránky na JéGého ulici :-)  Okamžite nabádalo k Tichu, Pokore a Láske. A k čistým formám, ktoré budú schopné ich vyjadriť.

#biely protest

Pre Vertigo 2020 Špeciál                                                            28. novembra 2020

              

       Čisté, bieloskvúce, jasné a krásne Vertigo dorazilo do mojej schránky na JéGého ulici :-)  Okamžite nabádalo k Tichu, Pokore a Láske. A k čistým formám, ktoré budú schopné ich vyjadriť. Prepisujem tento úvod z sms pre JéGé :-) a v tejto chvíli sa mi spustil media player a z neho hammond variácia na Mendelssohna od Petra Koreňa st. Krásna náhoda :-)))

     Potrebujeme kultúru? Čo je kultúra? Pre mňa sú dôležité tie tri - T-P-L. K nim sa dá dostať len osobnou "cestou" cez prvé, teda cez Ticho. Ostatné dve sú v ňom zahrnuté. V Tichu nie je nikto a predsa je v ňom všetko obsiahnuté. Začnime skúmať odpoveď na iné dve otázky - kde vzniká myšlienka a kto ju vymyslel? Kto je ten, ktorý v tichu vidí myšlienku?

     Myšlienka, zrodená z Ticha je zárodok satvického javu, teda aj kultúry, prinášajúcej blaho, povznesenie a číru krásu. Je zdrojom dobra, nepodmienenej lásky a absolútneho porozumenia. (Satvický bol aj nápoj v Uloži, čistý destilát zdravých sliviek, darovaný čistým srdcom, pitý čistým srdcom a vnímaný s celkom záhrady a bytostí, ktoré sa stretli neskutočne krásnym spôsobom v júni tohto roku pred čítačkou v Levoči.)

     Myšlienky vznikajú bez nášho súhlasu a "naša" pozornosť ich oživuje. A keďže sme rôzni, pozornosť získavajú rôzne myšlienky. Preto aj kultúra má širokú škálu farieb, a len sem tam zaiskrí najvyšším vedomím. Túto rozmanitosť nemožno obmedziť nariadením, peniazmi, zákonom. Preto potrebuje podmienky, ktoré volia zlatú strednú cestu. Preto potrebuje múdrosť, ktorá vie vybrať zlatú strednú cestu. Preto potrebuje porozumenie do Ticha sa ponárajúcich a z Ticha vystupujúcich. Spomaľte, prosím tí, ktorí rozhodujete o kultúre a načúvajte. Pravidlá sa nedajú naučiť naspamäť, pravidlá musia byť také, aby boli zásadné, jasné a zohľadňujúce princípy tvorby, teda pozornosti na myšlienky, ktoré vrcholne vedú k jemnosti, kultivovanosti, nadčasovej kráse a dobru. Potom nás neodbijete slovami, že "...veď ste si to mali prečítať". Potom si spolu budeme rozumieť, pretože budeme mať jeden cieľ.

 

 

Judita Kaššovicová

predsedníčka Klubu nezávislých spisovateľov

bottom of page