Archivárium: správy, udalosti, odkazy

2020

Apríl 

Alejandra Pizarnik Dianin strom

Do tlače je pripravená zbierka argentínskej poetky. Preložila Lucia Duero.

Marec

... Vertigo 1/2020

Do tlače je pripravené prvé číslo časopisu Vertigo, v ktorom sa objavia verše M. Ferenčuhovej, M. Haugovej a mnohých obľúbených básnikov.

Január

... Claude Pujade-Renaud Všetko pokojne spí okrem lásky. Vydanie románu francúzskej prozaičky o živote a smrti Sorena Kierkegaarda. Preložil Igor Navrátil.

2019

December

... Vertigo 4/2019

Vydanie posledného čísla za rok 2019 časopisu, v ktorom nájdete mnoho o slam poetry a v prílohe  básne Z. Németha v preklade P. Macsovszkého.

... Vertigo Špeciál

Ako špeciál sme pre rok 2019 pripravili mapu básnikov publikovaných veršov za 7 rokov jestvovania.

September

... Vertigo 3/2019

Vydanie jesenného čísla, v ktorom sú predstavení svetoví autori v nových prekladoch: P. Celan, Bašó, D. Telećan, W. Szymborska, R. Blanco. 

Prílohou je básnický výber Jesse Lee Kercheval Jablko.

November

Dve knihy pre deti

Evy Urbanová a Radky Čabrádi Tvrdoňová 

Jeleňatý a Kravatý 

Gro Dahle a Svein Nyhus

Tajomstvo tety Ringloty

2018

December

... Vertigo 4/2018

Vydanie posledného čísla za rok 2019 časopisu, v ktorom nájdete mnoho o slam poetry a v prílohe  básne Z. Németha v preklade P. Macsovszkého.

... Vertigo Špeciál (pre deti)

Ako špeciál sme pre rok 2019 pripravili mapu básnikov publikovaných veršov za 7 rokov jestvovania.

September

... Vertigo 3/2018

Vydanie jesenného čísla, v ktorom sú predstavení mladí a noví slovenskí autori, ale aj klasici ako Válek,  v prílohe  básne Z. Németha v preklade P. Macsovszkého.

Leto

... Ako dvojičky vychádzajú v edícii rew dve knihy popredných slovenských básnikov. Miroslav Válek a zbierka jeho neznámych básní zo začiatku tvorby  Domáca úloha a reedícia skvelej knihy Jána Buzássyho Bazová duša 

júl

... Vertigo 1-2/2018

Slávnostné dvojčíslo pri príležitosti 5 ročníkov časopisu, v ktorom sa vraciame k našim kmeňovým autorom E. J. Grochovi, J. Briškárovi, J. Sutherlandovi- Smithovi. Ako bonus je prílohou kniha L. Cohena Cudzincova hudba

2017

December

... Vertigo 4/2017

Vydanie posledného čísla za rok 2017 časopisu, v ktorom nájdete mnoho o experimentálnej tvorbe a

v prílohe básne Angely Genusy v preklade J. Živčáka.

... Vertigo Špeciál

Ako špeciál sme pre rok 2017 pripravili pohľad na aktuálnu vizuálnu a (ľahko) experimentálnu tvorbu

Október

... Vertigo 2/2017

So začiatkom mesiaca prinášame číslo o vedeckej reflexii literárnej kritiky a básne J. Zambora a exkluzívny pohľad na Johna Miltona a jeho Stratený raj

November

... Vertigo 3/2017

Vydanie jesenného čísla, v ktorom sú predstavení mladí a noví slovenskí autori, ale aj klasici ako Válek,  v prílohe  básne Z. Németha v preklade P. Macsovszkého.

Máj

... Vertigo 1/2017

 Číslo prináša pohľad na českú scénu a na stálice slovenskej poézie. Prílohou je kniha obľúbeného čského básnika Petra Hrušku. 

FACE - Fórum alternatívnej

            kultúry a vzdelávania

Cintorínska 20
08216 Fintice

Slovakia

contact@myface.land

vertigoforum@gmail.com

Katalóg

© 2023 FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

Siete

Publikácie sú podporené z verejných zdrojov

Fondu na podporu umenia