top of page

Jazykoveda, geolingvistika a etnografia

edicia ZJAV.gif

Monografie a publikácie z oblasti jazykovedy, geolingvistiky a etnografie. Tretí pilier výskumu vlastnej kultúry so zameraním na oblasť východného Slovenska podľa hesla: myslieť globálne - konať lokálne.

obálka Gavurová Dialekt.png

Dialekt ako prejav identity

Miroslava Gavurová

10.00 €

Monografia Miroslavy Gavurovej prináša geolingvistický pohľad na dialekt ako na materinský jazyk i ako na jedinečný prejav identity. Okrem teoretických východísk, ktoré sledujú nové globálne trendy v skúmaní dialektov, sa v monografii obracia pozornosť na výrazové možnosti dialektu v rozličných jazykových formách: v ľudových nárečových rozprávkach, v náboženských i ľúbostných piesňach v nárečí či v sústave neúradných antroponým vidieckej komunity. Bádateľka tieto prejavy vníma ako jedinečný odraz jazykovej a kultúrnej identity a ich udržanie považuje za prostriedok vytvárania kultúrnej odolnosti komunity. Využíva skúsenosti rodenej hovoriacej v šarišskom nárečí, ktoré sa stalo základným materiálovým východiskom monografie.

Kniha 3 Zo všetkého... obálka.JPG

Zo všetkého zostanú len spomienky

Miroslava Gavurová

12.00 € - vypredaná

Kniha sa metódou „oral history“  vracia do dávnej i menej dávnej histórie šarišskej obce Fintice a prostredníctvom živých spomienok viac ako 20 pamätníkov vykresľuje zvyky a udalosti v tejto rázovitej dedine. Okrem veľkých dejín sa pamätníci vrátili k jedinečným príbehom z prác na gazdovstve, k oslavám cirkevných a tradičných sviatkov ako aj k zvykom bežného života.

obálka zborník Bartko.jpg

K východoslovenským nárečiam v minulosti a dnes

Peter Karpinský - Veronika Perovská (eds.)

0.00 € - dostupná ako e-kniha

Dialektologický zborník vydaný pri príležitosti jubilea jazykovedca-dialektológa Ladislava Bartka. V zborníku sa nachádzajú štúdie Ladislava Bartka, Jána Sabola, Daniely Slančovej, Marianny Sedlákovej, Martina Ološtiaka, Viery Kováčovej, Miroslavy Gavurovej, Martiny Bodnárovej, Martina Chochola, Agáty Karčovej, Jozefa Bilského, Veroniky Perovskej (ed.) a Petra Karpinského (ed.).

bottom of page