Najčastejšie kladené

otázky

Najčastejšie kladené otázky

Ako si môžem objednať knihy a časopisy z tejto stránky?


Najlepšie a najrýchlejšie je, ak nám zoznam svojho výberu zašlete na email contact@myface.land alebo vertigoforum@gmail. Obratom vás budeme kontaktovať a potvrdíme vašu objednávku.
Dá sa objednať predplatné časopisu Vertigo?


Áno! Časopis sa dá objednať podobným spôsobom ako iný tovar. Cena predplatného na rok je dlhodobo nezmenená 15.00 € a predplatiteľom neúčtujeme balné a poštovné. Časopis bezplatne posielame aj do Českej republiky.
Publikujete vo Vertigu aj začínajúcich autorov?


Áno. Treba však zobrať do úvahy, že konkurencia je veľká a na publikovanie v tlačenom časopise je potrebná istá kvalitatívna úroveň. Priemerne sa na stránky časopisu dostane jeden z desiatich autorov/autoriek, ktorí nám zasielajú svoje básnické pokusy.
Ako možno vydať knihu vo FACE?


Proces vydávania kníh je zdĺhavý a plánovaný niekoľko mesiacov a rokov dopredu. Občianske združenie FACE sa sústreďuje predovšetkým na odbornú literatúru, prekladovú literatúru s pridanou hodnotou a menší priestor dostávajú iné typy kníh. Vydávanie súčasných slovenských autorov prenechávame iným vydavateľstvám na Slovensku. Výnimkou sú autori, ktorí sa stali pravidelnými prispievateľmi Vertiga.