top of page
Veda

Ponuka

Dvojjazyčné vydanie rozprávok v slovenčine a šarišskom nárečí - Zázračný zvonček

Ukážka z knihy a galéria z jej prezentácie 

Ted Hughes a Jim Downer v kreslenom a veršovanom príbehu o hľadaní odvahy 

Doslov J. Downera a náhľad faksimile

VIDDYOZE-Big as small.gif

Súčasťou činnosti odborníkov z prostredia vysokých škôl a profesionálneho umenia je príprava a vydávanie kníh prostredníctvom malého vydavateľstva FACE. Od roku 2011 sa ako samostatný subjekt usiluje o tvorbu a šírenie literárnej kultúry najmä v oblasti literárnej vedy, poézie, prekladovej literatúry, etnografie a literatúry pre deti a mládež.

VYBERÁME

Kniha 3 Zo všetkého... obálka.JPG
Zo všetkého zostanú len spomienky...
Miroslava Gavurová (zost.)
12,00 €

Kniha sa metódou „oral history“  vracia do dávnej i menej dávnej histórie šarišskej obce Fintice a prostredníctvom živých spomienok viac ako 20 pamätníkov vykresľuje zvyky a udalosti v tejto rázovitej dedine. Okrem veľkých dejín sa pamätníci vrátili k jedinečným príbehom z prác na gazdovstve, k oslavám cirkevných a tradičných sviatkov ako aj k zvykom bežného života.

Domáca úloha
Válek obálka Domáca úloha.jpg
Miroslav Válek
10,00 €

Do básnickej zbierky Domáca úloha je zahrnutých dvadsať básní z literárnych začiatkov Miroslava Válka. Ich výber vychádza z objavu neznámych „pútnických“ básní z obdobia 1942 – 1948, ktoré autor publikoval v dobovej katolíckej tlači. Knihu sprevádzajú ilustrácie Cypriána Majerníka.

Hughes obalka.jpg

Kráska a zviera

 

Ted Hughes

 

10.00 €

Tri divadelné hry plné napätia, komiky a zmyslu pre spravodlivosť napísal známy anglický básnik Ted Hughes pre detské školské predstavenia. Dôvtip, invenčnosť a pocit, že v deťoch treba rozvíjať zmysel pre čarovné aj skutočné vnímanie sveta, sa preniesli aj do rozprávkových hier, a tak sa Sean, blázon, Diabol a mačky, Kráska a Zviera či Traja Králi stali zdrojom potešenia a poučenia pre veľkých i malých čitateľov.

Bazová duša
Buzassy_obalka Bazova dusa_resize.jpg
Ján Buzássy
10,00 €

Básnická skladba Jána Buzássyho Bazová duša bola napísaná roku 1978 ako výsledok hľadania čistých priestorov pre život človeka. Desať rokov po násilnom narušení reformného úsilia spoločnosti ostala nedotknutá už iba príroda a hudba, ktoré básnik tematizuje vo všetkých knihách toho obdobia Rozprávka (1975), Znelec (1976), Rok (1976) či Ľubovník (1979). 

E D Í C I E

IMG_7239res_edited.jpg

 V edícii MONOLIT sú vydávané autorské monografie z oblasti literárnej vedy, ktoré prinášajú nové poznatky o súčasnej literatúre, teórii literatúry a literárnej axiológii. Edícia TOP5 predstavuje ročenku literárnokritických štúdií s hodnotením 10 (5 kníh poézie a 5 kníh prózy) najvýznamnejších a najdiskutovanejších kníh v ročnom priereze.

 V edícii VERTIGO PREMIUM BOOKS sú vydávané básnické zbierky popredných autorov zo svetovej literatúry. Edícia veršeonline je dizajnovaná ako literárny zošit, ktorým sa pred slovenského čitateľa kladú krátke výbery poézie s novými impulzmi. S edíciou rewind sa vraciame k dielam slovenskej literárnej minulosti, ktorých prítomnosť sa pociťuje ako nevyhnutnosť. 

V edícii ART MATTERS sú vydávané preklady súčasnej svetovej prózy, ktorými obohacujeme čitateľskú a skúsenostnú bázu slovenskej čitateľskej obce. Výnimočne sa pri próze orientujeme aj na slovenských autorov, ktorí sa stali súčasťou kultúrneho okruhu FACE a Vertiga.

Detská literatúra sa stala súčasťou edičných plánov FACE ako dedičstvo spolupráce s vydavateľstvom Slniečkovo a aj edície detských kníh často nesú označenie s rovnakým názvom. Cieľom vydávania kníh pre deti je priniesť také tituly, ktoré predstavujú pridanú hodnotu, akú ostatné vydavateľstvá pre deti nedokážu zabezpečiť.

VEDA

POÉZIA

PRÓZA

DETSKÁ TVORBA

obalka Plnou parou vpred Timmy_resize_ed

TVORBA PRE DETI

Tajomstvo tety Ringloty_obalka.jpg
Plnou parou vpred, Timmy!
Jim Downer & Ted Hughes
9.00 €

Knihu Plnou parou vpred, Timmy! nakreslil v polovici päťdesiatych rokov minulého storočia Jim Downer a verše k obrázkom napísal slávny anglický básnik Ted Hughes. Kniha sa dlhý čas sa považovala za stratenú, ale roku 2008 sa ju podarilo objaviť v Hughesovej pozostalosti a vydať. Knihu predkladáme čitateľom ako faksimile nádherných pôvodných ilustrácií v preklade Jána Gavuru.

Tajomstvo tety Ringloty

Gro Dahle - Svein Nyhus

10.00 €

Bohato ilustrovaný príbeh o nezvyčajnom priateľstve medzi malou Luciou a jej veľkou kamarátkou tetou Ringlotou, ktorá ukrýva malé veľké tajomstvo. Kniha vychádza z tradície severskej rozprávkovej tvorby s nezameniteľným jazykovým a vizuálnym spracovaním.

V E D A

Edícia TOP 5
Pages from TOP_2014_CELA - FINAL new kor
6,00 €

Edícia je antológiou kritických štúdií mapujúcich poéziu, prózu a výtvarné umenie za zvolený kalendárny rok.

V edícii TOP 5 sa takto axiologicky preskúmali roky

2010, 2011, 2012, 2013 a 2014

a aktuálne sa pripravuje hodnotenie poézie a prózy vydanej v roku 2015. Bonusom je štúdia o víťazoch Ceny Oskára Čepana 2015.

Monografie a zbierky štúdií
Hostova_obalka.jpg
6,00 €

Súbor vybraných literárnych kritík talentovanej vedkyne a kritičky Ivany Hostovej hodnotiacich poéziu po roku 2000.  

Poezia
Monografie a zbierky štúdií
Hronec_obalka 2_resize.jpg
6,00 €

Súbor vybraných literárnych esejí popredného slovenského spisovateľa Víťazoslava Hronca. 

Monografie a zbierky štúdií
Drug_obalka.jpg
6,00 €

Beletrizovaný životopis slovenského básnika a intelektuála Laca Novomeského z čias väzenia  v rokoch 1951 - 1955.  Autorsky pripravil literárny historik Štefan Drug. Knihu dopĺňa štúdia historika Z. Doskočila a štúdia literárneho vedca J. Gavuru.

P O É Z I A

Edícia svetovej poézie
Blanco_Cover_resize.jpg

Stávka na Ameriku

Richard Blanco

8.00 €

Básnická zbierka amerického spisovateľa, ktorého si Barack Obama vybral ako svojho inauguračného básnika. 

Edícia svetovej poézie
korobcuk_obalka.jpg
7,00 €

Básnická zbierka je výberom z tvorby súčasného ukrajinského básnika P. P. Korobčuka. Kniha prináša pohľad na ukrajinskú a situáciu znútra zachytenú hlboko prežitým pocitom spolupatričnosti.  

Preložil Slavomír Gál.

Edícia svetovej poézie
Szymborska_obalka_PRINT-DEF_Page_1_resiz
8,00 €

Básnická zbierka poľskej spisovateľky Wislawy Szymborskej Veľké číslo. Kniha, pôvodne vydaná roku 1976, sa zaraďuje medzi umelecké vrcholy európskej poézie. Preložila Silvia Kaščáková.

Edícia svetovej poézie
Szymborska_Cover_resize.jpg
8,00 €

Básnická zbierka poľskej spisovateľky Wislawy Szymborskej Soľ. Kniha, pôvodne vydaná roku 1962, katapultovala poetku medzi popredné európske osobnosti literatúry. Preložila Silvia Kaščáková.

Edícia svetovej poézie
Pizarnik_Dianin-strom_cover2_Page_1.jpg
8,00 €

Básnická zbierka argentínskej spisovateľky Alejandry Pizarnik, poslednej  prekliatej poetky.

Do knihy noci vložila svoj prenikavý vnptorný zrak, ktorým prenikala tmu. Preložila Lucia Duero.

Edícia svetovej poézie
Blanco_Cover_resize.jpg
8,00 €

Básnický výber súčasného spisovateľa Richarda Blanca z USA ukazuje, že humor, slzy, emócie a introspekcia v poézii sú možné aj bez toho, aby sa lacno nadbiehalo čitateľom. Silná výpoveď o neľahkom živote citlivého človeka v necitlivom svete.

Preložil Ján Gavura.

Edícia slovenskej poézie
Obalka.jpg

 

Spievam

Tomáš Straka

10.00 €

Kniha básní a slamov Tomáša Straku prináša provokatívny pohľad pod vrstvu civilizácie či slovenskej reality. Formou

otvorených, deklamatívnych a rebelských textov apeluje na angažovanú odpoveď.

Edícia rewind
Roy.jpg
8,00 €

Básnická zbierka slovenského klasika z obdobia literárnej moderny.  Nový výber z diela V. Roya vychádza po 30 rokoch a v jazykovej úprave sa prihovára súčasnému čitateľovi. Knihu sprevádzajú ilustrácie Štefana Papča.

Edícia rewind
Klimacek_Karamelky_prebal.jpg
8,00 €

Básnická zbierka slovenského spisovateľa a popredného dramatika Viliama Klimáčka, Kniha, pôvodne napísaná začiatkom 80. rokov, vyšla až po Nežnej revolúcii ako pripomienka literárnej vitality a tvorivosti. Kniha vychádza ako reedícia prvého vydania aj s redizajnovými obrázkami A. Votavu.

Edícia rewind
Motulko_obal_cover2.jpg
12,00 €

Prvý diel súborného vydania z banískockého diela slovenského básnika Jána Motulku. Vo výbere sú knihy a básne napísané pred rokom 1989, vrátane najznámejších autorových kníh Čas Herodes alebo V mimózach vietor. Zostavil Jozef Brunclík.

čoskoro v predaji

Edícia svetovej poézie
obalka Komanicka.jpg
8,00 €

Básnická zbierka Ivany Komanickej napísaná po slovensky a anglicky dovoľuje nahliadnuť do dialógov dvoch partnerov, ktorí sú chvíľami tými najbližšími osobami vo vesmíre, inokedy sami sebe vzdialení ako herci vo filme, čítajúci zo scenárov písaných životom, jeho fantáziou, túžbami a pokusmi o plný zmysel.

Edícia verseonline
genusa verseonline_resize.jpg
1,00 €

Konceptuálna básnická zbierka americkej umelkyne Angely Genusy je zostavená z inzerátov zberateľov bábik podobných opisom predností a nedostatkov ženského tela. Preložil Ján Živčák.

proza
Edícia svetovej prózy
Edícia svetovej prózy

P R Ó Z A

Edícia svetovej prózy
Edícia svetovej prózy
Amparo.jpg
Amparo.jpg
10,00 €
10,00 €

Pútavé čítanie svetovej úrovne

Výber z poviedok mexickej spisovateľky Amparo Dávily. 

Preložila Lucia Duero.

Edícia svetovej prózy
Komanicka_obalka 1 res.jpg
8,00 €

Knižný prozaický debut slovenskej spisovateľky Ivany Komanickej prináša na pozadí  spoločenských zmien v prelomovom roku 1990 lyrický príbeh dievčaťa, ktoré sa zoznamuje s výnimočným chlapcom. Na prvý pohľad banálna história prvej lásky, no pod povrchom pulzujúca  nezadržateľná sila života a s ňou otázky, ako je spojená láska a spravodlivosť, pre koho sa postavím proti sebe?

Obal Cover Ugresic Baba Jaga.jpg
10,00 €
10,00 €

Náš hit sezóny 2019/2020

Provokatívny postmoderný román Dubravky Ugrešič v preklade Martina Djovčoša.

Edícia svetovej prózy
Edícia svetovej prózy
Stamm_obalka.jpg
10,00 €
10,00 €

Úspešný román švajčiarskeho spisovateľa Petra Stamma Sedem rokov v preklade Jána Jambora prináša analýzu lásky ako neuchopiteľného fenoménu, a pritom životne dôležitej potreby.

bottom of page