Ponuka

Dvojjazyčné vydanie rozprávok v slovenčine a šarišskom nárečí - Zázračný zvonček

Ukážka z knihy a galéria z jej prezentácie 

Ted Hughes a Jim Downer v kreslenom a veršovanom príbehu o hľadaní odvahy 

Doslov J. Downera a náhľad faksimile

Súčasťou činnosti odborníkov z prostredia vysokých škôl a profesionálneho umenia je príprava a vydávanie kníh prostredníctvom malého vydavateľstva FACE. Od roku 2011 sa ako samostatný subjekt usiluje o tvorbu a šírenie literárnej kultúry najmä v oblasti literárnej vedy, poézie, prekladovej literatúry, etnografie a literatúry pre deti a mládež.

VYBERÁME

Zo všetkého zostanú len spomienky...
Miroslava Gavurová (zost.)
12,00 €

Kniha sa metódou „oral history“  vracia do dávnej i menej dávnej histórie šarišskej obce Fintice a prostredníctvom živých spomienok viac ako 20 pamätníkov vykresľuje zvyky a udalosti v tejto rázovitej dedine. Okrem veľkých dejín sa pamätníci vrátili k jedinečným príbehom z prác na gazdovstve, k oslavám cirkevných a tradičných sviatkov ako aj k zvykom bežného života.

Domáca úloha
Miroslav Válek
10,00 €

Do básnickej zbierky Domáca úloha je zahrnutých dvadsať básní z literárnych začiatkov Miroslava Válka. Ich výber vychádza z objavu neznámych „pútnických“ básní z obdobia 1942 – 1948, ktoré autor publikoval v dobovej katolíckej tlači. Knihu sprevádzajú ilustrácie Cypriána Majerníka.

Plnou parou vpred, Timmy!
obalka Plnou parou vpred Timmy_resize_ed
Jim Downer & Ted Hughes
9,00 €

Knihu Plnou parou vpred, Timmy! nakreslil v polovici päťdesiatych rokov minulého storočia Jim Downer a verše k obrázkom napísal slávny anglický básnik Ted Hughes. Kniha sa dlhý čas sa považovala za stratenú, ale roku 2008 sa ju podarilo objaviť v Hughesovej pozostalosti a vydať. Knihu predkladáme čitateľom ako faksimile nádherných pôvodných ilustrácií v preklade Jána Gavuru.

Bazová duša
Ján Buzássy
10,00 €

Básnická skladba Jána Buzássyho Bazová duša bola napísaná roku 1978 ako výsledok hľadania čistých priestorov pre život človeka. Desať rokov po násilnom narušení reformného úsilia spoločnosti ostala nedotknutá už iba príroda a hudba, ktoré básnik tematizuje vo všetkých knihách toho obdobia Rozprávka (1975), Znelec (1976), Rok (1976) či Ľubovník (1979). 

E D Í C I E

Accessories

Make this your own.

Add the content you want.

Kitchenware

Make this your own.

Add the content you want.

Vases

Make this your own.

Add the content you want.

Ceramics

Make this your own.

Add the content you want.

Bathroom

Make this your own.

Add the content you want.

Wallpaper

Make this your own.

Add the content you want.

V E D A

Edícia TOP 5
6,00 €

Edícia je antológiou kritických štúdií mapujúcich poéziu, prózu a výtvarné umenie za zvolený kalendárny rok.

V edícii TOP 5 sa takto axiologicky preskúmali roky

2010, 2011, 2012, 2013 a 2014

a aktuálne sa pripravuje hodnotenie poézie a prózy vydanej v roku 2015. Bonusom je štúdia o víťazoch Ceny Oskára Čepana 2015.

Monografie a zbierky štúdií
6,00 €

Súbor vybraných literárnych kritík talentovanej vedkyne a kritičky Ivany Hostovej hodnotiacich poéziu po roku 2000.  

Monografie a zbierky štúdií
Monografie a zbierky štúdií
Hronec_obalka 2_resize.jpg
6,00 €

Súbor vybraných literárnych esejí popredného slovenského spisovateľa Víťazoslava Hronca. 

6,00 €

Beletrizovaný životopis slovenského básnika a intelektuála Laca Novomeského z čias väzenia  v rokoch 1951 - 1955.  Autorsky pripravil literárny historik Štefan Drug. Knihu dopĺňa štúdia historika Z. Doskočila a štúdia literárneho vedca J. Gavuru.

 

P O É Z I A

Edícia svetovej poézie
6,00 €

Básnická zbierka je výberom z tvorby súčasného ukrajinského básnika P. P. Korobčuka. Kniha prináša pohľad na ukrajinskú a situáciu znútra zachytenú hlboko prežitým pocitom spolupatričnosti.  

Preložil Slavomír Gál.

Edícia svetovej poézie
7,90 €

Básnická zbierka poľskej spisovateľky Wislawy Szymborskej Veľké číslo. Kniha, pôvodne vydaná roku 1976, sa zaraďuje medzi umelecké vrcholy európskej poézie. Preložila Silvia Kaščáková.

Edícia svetovej poézie
7,90 €

Básnická zbierka poľskej spisovateľky Wislawy Szymborskej Soľ. Kniha, pôvodne vydaná roku 1962, katapultovala poetku medzi popredné európske osobnosti literatúry. Preložila Silvia Kaščáková.

Edícia svetovej poézie
Cohen obalka_resize_edited.jpg
7,90 €

Básnická zbierka kanadského básnika a speváka Leonarda Cohena Cudzincova hudba. Kniha je výberom autorovej tvorby z druhej polovice 20. storočia. Preložil Peter Trizna.

Edícia svetovej poézie
Blanco_Cover_resize.jpg
8,00 €

Básnický výber súčasného spisovateľa Richarda Blanca z USA ukazuje, že humor, slzy, emócie a introspekcia v poézii sú možné aj bez toho, aby sa lacno nadbiehalo čitateľom. Silná výpoveď o neľahkom živote citlivého človeka v necitlivom svete.

Preložil Ján Gavura.

Edícia rewind
Roy.jpg
7,90 €

Básnická zbierka slovenského klasika z obdobia literárnej moderny.  Nový výber z diela V. Roya vychádza po 30 rokoch a v jazykovej úprave sa prihovára súčasnému čitateľovi. Knihu sprevádzajú ilustrácie Štefana Papča.

Edícia rewind
7,90 €

Básnická zbierka slovenského spisovateľa a popredného dramatika Viliama Klimáčka, Kniha, pôvodne napísaná začiatkom 80. rokov, vyšla až po Nežnej revolúcii ako pripomienka literárnej vitality a tvorivosti. Kniha vychádza ako reedícia prvého vydania aj s redizajnovými obrázkami A. Votavu.

Edícia rewind
7,90 €

Prvý diel súborného vydania z banískockého diela slovenského básnika Jána Motulku. Vo výbere sú knihy a básne napísané pred rokom 1989, vrátane najznámejších autorových kníh Čas Herodes alebo V mimózach vietor. Zostavil Jozef Brunclík.

čoskoro v predaji

Edícia verseonline
1,00 €

Erik Ondrejička využíva poéziu, aby 
pomenoval aj tie javy sveta a stavy človeka, ktoré sa inak vyjadriť
nedajú. Váhu, silu a krásu tohto básnického hľadania podčiarkuje
okolnosť, že ide o najdôležitejšie otázky ľudskej existencie –
čo je na začiatku, čo za domnelým koncom, čo je podstatou a zmyslom
života a kam pokračujeme po smrti.
V Ondrejičkovej metafyzickej poézii
sa prostredníctvom slov udalosti ducha zviditeľňujú a dostávajú
vnímateľné kontúry.

Edícia verseonline
1,00 €

Konceptuálna básnická zbierka americkej umelkyne Angely Genusy je zostavená z inzerátov zberateľov bábik podobných opisom predností a nedostatkov ženského tela. Preložil Ján Živčák.

 
Edícia svetovej prózy
Edícia svetovej prózy

P R Ó Z A

Edícia svetovej prózy
Edícia svetovej prózy
10,00 €
10,00 €

Pútavé čítanie svetovej úrovne

Výber z poviedok mexickej spisovateľky Amparo Dávily. 

Preložila Lucia Duero.

Edícia svetovej prózy
8,00 €

Knižný prozaický debut slovenskej spisovateľky Ivany Komanickej prináša na pozadí  spoločenských zmien v prelomovom roku 1990 lyrický príbeh dievčaťa, ktoré sa zoznamuje s výnimočným chlapcom. Na prvý pohľad banálna história prvej lásky, no pod povrchom pulzujúca  nezadržateľná sila života a s ňou otázky, ako je spojená láska a spravodlivosť, pre koho sa postavím proti sebe?

Obal Cover Ugresic Baba Jaga.jpg
10,00 €
10,00 €

Náš hit sezóny 2019/2020

Provokatívny postmoderný román Dubravky Ugrešič v preklade Martina Djovčoša.

Edícia svetovej prózy
Edícia svetovej prózy
10,00 €
10,00 €

Pripravujeme v roku 2020

Úspešný román švajčiarskeho spisovateľa Petra Stamma Sedem rokov v preklade Jána Jambora.

FACE - Fórum alternatívnej

            kultúry a vzdelávania

Katalóg

Cintorínska 20
08216 Fintice

Slovakia

contact@myface.land

vertigoforum@gmail.com

© 2023 FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

Siete

Publikácie sú podporené z verejných zdrojov

Fondu na podporu umenia