T O P   N O V I N K Y

Dziak_obalka.jpg

Poď do rozprávky

Dávid Dziak a Michal Souček

10.00 €

Kniha pre predškolákov a mladší školský vek napísaná poetikou inštruktážnych rozprávok, ktoré okamžite chytia čitateľa za ruku i srdce a vtiahnu ho do príbehov k obrázkom a úlohám. Vďaka tomu sa detskí čitatelia stávajú spoluautormi knihy.

Obálka Strmen.jpg

Preblahoslavená

Karol Strmeň

10.00 €

Zbierka slovenského exilového básnika, v ktorej sa odráža autorov vrúcny vzťah k Panne Márii. Osobná a nadosobná spiritualita sa tu sprítomňujú ako prejav živej viery, ako intímne krédo, ktoré sa ani po rokoch nemení a pretrváva cez všetky nástrahy a výzvy. 

P O É Z I A

P R Ó Z A

Szymborska_Cover_resize.jpg
Blanco_Cover_resize.jpg
Obal Cover Ugresic Baba Jaga.jpg
Obalka Renaud.jpg

Soľ

Wislawa Szymborska

8.00 €

Básnická zbierka svetoznámej poľskej poetky, nositeľky Nobelovej ceny za literatúru. 

Stávka na Ameriku

Richard Blanco

8.00 €

Básnická zbierka amerického spisovateľa, ktorého si Barack Obama vybral ako svojho inauguračného básnika. 

Baba Jaga zniesla vajce

Dubravka Ugrešić

10.00 €

Román európskej spisovateľky o starnutí napísaný nekonvenčným postmoderným spôsobom.

Všetko pokojne spí okrem lásky

Claude Pujade-Renaud

10.00 €

Román francúzskej spisovateľky (nielen) o živote a smrti Sorena Kierkegaarda

V E R T I G O 

všetko o poézii v kocke

časopis o poézii a básnikoch

1vertigobb.JPG

V E R T I G O  Špeciál 2020

» »

VIDDYOZE-Doodle.gif

« «

BIELY  PROTEST

# biely protest    # zastavmecoolturutvormekulturu    # hic sunt leones

V E R T I G O  2020

 

Časopis Vertigo vo svojom ôsmom ročníku vydávaného na prelome rokov 2020/21 opäť prináša novú slovenskú a svetovú poéziu, kritické pohľady na dielo a historické analýzy situácie básnikov. Okrem Bieleho protestu pokračuje aj v zapĺňaní stránok podnetnými básnickými impulzmi. 

FACE_katalog__2020.jpg

Benedikt Dyrlich, Zdeněk Doskočil, Patricia Gonzalo de Jesús, Neil Hilborn, Jess Row, Tatiana Faia, Matilde Campilho, Cláudia R. Sampaio, Margarita Vale de Gato, Silvie Špánková, María Sánchez, Blanca Llum Vidal, Rosa Berbel, Roman Senčin, Dana Podracká, Ján Zambor, Peter Prokopec, Mila Haugová, Ján Gavura, Mária Ferenčuhová, Veronika Dianišková, Katarína Džunková, Jakub Souček, Ján Mičko, Ladislav Lipcsei, Milan Ladyka, Miroslav Búran, Marek Jaroš, Vladimír Ďurka, Stanislav Olejár, Peter Macsovszky, Zoltán Németh, Eva Urbanová, Martin Makara, Dalfar, Marián Kamenčík, Ján Buzássy, Erik Markovič, Ján Ondruš, Miroslav Brück, Silvia Kaščáková, Nóra Ružičková, Alena Oravcová, Jana Bodnárová, Marián Milčák, Dominika Moravčíková, Ivona Pekarková, Lenka Šafranová, Dalimír Stano, Janka Florková, Jozef Horvát, Lea Linerová, Peter Kozel, Veronika Lofajová, Eva Lalkovičová, Eva Pariláková, Boris Mihalkovič, Lenka Segiňová, Mária Hluchá, Mária Regecová, Lucia Tury Nagyová, Katarína Hrabčáková a ďalší.

V E D A  a  V Z D E L A N I E
TOP5_reklama_FIN_edited.jpg

Projekt TOP 5 

Kol. autorov

7.00 €

Antológia desiatich literárnokritických statí o súčasnej slovenskej poézii a próze. Osem zväzkov, ktoré kontinuálne pripravujú ročné hodnotenia knižnej produkcie.

Obálka Machala 1.jpg

Edícia MONOLIT

10.00 €

Monografie literárnej vedy a literárnej kritiky popredných slovenských a českých bádateľov skúmajúcich poetiku, literárnu hodnotu, spoločenské kultúrne súvislosti. 

obálka Gavurová Dialekt.png

Edícia ZJAV

10.00 €

Monografie jazykovedy skúmajúce vzťah človeka a jazyka ako základnej aj aplikovanej súvzťažnosti. 

AKTUALITY

ars-litera-web.jpg
Hughes obalka.jpg

Krátko pred štedrou večerou pripravilo Rádio Devín na 24. 12. 2021 o 16:30 dramatizované čítanie hry Teda Hughesa Traja Králi. Komický príbeh s vážnym podtónom a veselým jazykovým prejavom popredného britského básnika je prevzatý zo súboru troch hier vydaných vo FACE pod názvom Kráska a Zviera (2020). 

 

Želáme veselé sviatočné počúvanie!

K N I H A   M E S I A C A

Eva Urbanová

Radka Čabrádi Tvrdoňová

Jeleňatý a Kravatý

Debut roka

2019

v hlasovaní

čitateľov

Knižnej revue

Jelenaty_obalka.jpg

Autorská rozprávková kniha o dvoch jeleních priateľoch zažívajúcich očakávané aj nepredvídané situácie.

+ humor a láskavé prekáranie

+ hravý a vynaliezavý jazyk

+ priliehavé autorské ilustrácie

INŠPIRÁCIE PRE DETI
Tajomstvo tety Ringloty_obalka.jpg

Tajomstvo tety Ringloty

Gro Dahle - Svein Nyhus

10.00 €

Bohato ilustrovaný príbeh o nezvyčajnom priateľstve medzi malou Luciou a jej veľkou kamarátkou tetou Ringlotou, ktorá ukrýva malé veľké tajomstvo. Kniha vychádza z tradície severskej rozprávkovej tvorby s nezameniteľným jazykovým a vizuálnym spracovaním.

Hughes obalka.jpg

Kráska a zviera

Ted Hughes

10.00 €

Tri divadelné hry plné napätia, komiky a zmyslu pre spravodlivosť napísal známy anglický básnik Ted Hughes pre detské školské predstavenia. Dôvtip, invenčnosť a pocit, že v deťoch treba rozvíjať zmysel pre čarovné aj skutočné vnímanie sveta, sa preniesli aj do rozprávkových hier, a tak sa Sean, blázon, Diabol a mačky, Kráska a Zviera či Traja Králi stali zdrojom potešenia a poučenia pre veľkých i malých čitateľov.

Arqueles-Vela_Slecna-Atd_cover.jpg

Slečna Atakďalej

Arqueles Vela

8.00 €

Zbierka poviedok napísaná v štýle avantgardného hnutia stridentizmus. Poeticky ladené prózy prekvapujú jazykovou vitalitou a osobitým vnímaním sveta.

002.jpg

Plameň

Leonard Cohen

12.00 €

Knihu-testament Plameň (Flame) odovzdal Leonard Cohen (1934 - 2016) ako autorský výber svojich posledných básní, textov piesní a záznamov z denníkov. Skôr než kniha vyšla, žiaľ, autor zomrel a rukopis dokončil a uzavrel básnikov syn Adam. V tejto podobe vychádza aj v slovenčine. 

Z A U J A L O   V Á S
Szymborska_obalka_PRINT-DEF_Page_1_resiz

Po troch rokoch sa podarilo nadviazať na úspešné vydanie básnickej zbierky poľskej poetky Wisławy Szymborskej (1923 – 2012) a po Veľkom čísle tak slovenskí čitatelia môžu skúmať podnetné otázky ústrednej osobnosti svetovej literatúry. Obe knihy sa vybrali cestou sprístupnenia zbierok, ako ich v čase vydania pripravila autorka

Szymborska_Cover_resize.jpg
...druhé spoločné vydanie Szymborskej poézie
v preklade Silvie Kaščákovej
a s ilustráciami Márie Čorejovej

Veľké číslo

Wisława Szymborska

7.00 €

Soľ

Wisława Szymborska

8.00 €

obálka_Zazracny_zvoncek_small.JPG
..dvojjazyčné šarišsko-slovenské vydanie 
ľudových rozprávok

Zazračni dzvonček - Zázračný zvonček (2018)

knihu Miroslavy Gavurovej a Aleny Daňkovej

Pokladnica slovenskej ľudovej slovesnosti ešte nevydala všetky svoje poklady. Dôkazom je päť rozprávok knihy Zázračný zvonček, ktoré nám pripomínajú, prečo tak máme rozprávky radi. Ožíva v nich čarovný svet ľudí a zvierat, nechýba v nich humor či napätie, na konci nás čaká víťazstvo dobra nad zlom a pocit zadosťučinenia. Slovenská kultúrna tradícia je bohatá a aby sa z jej rôznorodosti nič nestratilo, prinášame rozprávky v slovenskom preklade aj v šarišskom nárečí, ako boli pôvodne zapísané a rozprávané v rázovitej východoslovenskej obci Fintice. Zázračný zvonček, či Zazračni dzvonček, v tejto knihe počuť hneď dvojhlasne a v šarišsko-slovenskej podobe sa jeho hlas nesie doďaleka.

 
FACE TV & VIDEO