top of page

T O P   N O V I N K Y

Obalka Vertigo 4_22.jpg
Cokoládová rozprávka obálka.jpg

Vertigo 4/2022

+ príloha Stacho a Brunovský

Čokoládová rozprávka

5.00 €

Vertigo zamerané na detskú poéziu, rozprávky a autorské ilustrácie. Prílohou je krátka veršovaná Čokoládová rozprávka (1959), prvá spolupráca  neskorších legiend slovenského umenia - Jána Stacha a Albína Brunovského.

Obálka Dobšinský.png

Ako Paľko Dobšinský zbieral rozprávky

Silvia Kaščáková

a Zuzana Kucirková

12.00 €

Poetka S. Kaščáková pripravila pre deti hravou a poučnou formou príbeh o slávnom zberateľovi slovenských ľudových rozprávok.  Vtipné a nápadité básne ožívajú na podmanivých obrázkoch ilustrátorky Z. Kucirkovej.

Kliknite na ikonku

Pozrite si video s načítaním knihy hercom Marekom Geišbergom

obálka Urbanová Big.png

Medzi snom a fikciou (Poetická tvorba Evy Luky)

Eva Urbanová

12.00 €

Monografia Evy Urbanovej ťaží z osobného zaujatia poetkou Evou Lukou, ktorej podmanivá poézia sa stáva fenoménom posledných rokov. Urbanová komponuje monografiu ako sprievodcu po skutočnom a fikčnom svete Lukinej poézie a v chronologickom poradí sprevádza čitateľov od počiatkov k najnovším knihám poetky

P O É Z I A

P R Ó Z A

Szymborska_Cover_resize.jpg
Blanco_Cover_resize.jpg
Obal Cover Ugresic Baba Jaga.jpg
Obalka Renaud.jpg

Soľ

Wislawa Szymborska

8.00 €

Básnická zbierka svetoznámej poľskej poetky, nositeľky Nobelovej ceny za literatúru. 

Stávka na Ameriku

Richard Blanco

8.00 €

Básnická zbierka amerického spisovateľa, ktorého si Barack Obama vybral ako svojho inauguračného básnika. 

Baba Jaga zniesla vajce

Dubravka Ugrešić

10.00 €

Román európskej spisovateľky o starnutí napísaný nekonvenčným postmoderným spôsobom.

Všetko pokojne spí okrem lásky

Claude Pujade-Renaud

10.00 €

Román francúzskej spisovateľky (nielen) o živote a smrti Sorena Kierkegaarda

V E R T I G O 

aktuálne číslo 3/2022

Obalka Vertigo 3_22.jpg

všetko o poézii v kocke

časopis o poézii a básnikoch

1vertigobb.JPG

» »

VIDDYOZE-Doodle.gif

« «

# slavaukrajini  # nowar   # interarma   

V E R T I G O  2013 - 2022

Vertigo ponuka

Časopis Vertigo vo svojom deviatom a desiatom ročníku vydávaného na prelome rokov 2021/22 opäť prináša novú slovenskú a svetovú poéziu, kritické pohľady na diela minulosti a súčasnosti, ako aj hodnotiace a analytické sondy do tvorby a životnej situácie básnikov. Rok 2022 začíname netradične špeciálnym číslom s redakčným vydaním 

Ukrajinského spravodaja, s množstvom autentických básní a úvah. 

obálka Vertigo Špeciál 2022.jpg
Obsah Vertigo Špeciál 2022.jpg
V E D A  a  V Z D E L A N I E
TOP5_reklama_FIN_edited.jpg

Projekt TOP 5 

Kol. autorov

7.00 €

Antológia desiatich literárnokritických statí o súčasnej slovenskej poézii a próze. Osem zväzkov, ktoré kontinuálne pripravujú ročné hodnotenia knižnej produkcie.

obalky chrbátiky.JPG

Edícia MONOLIT

10.00 €

Monografie literárnej vedy a literárnej kritiky popredných slovenských a českých bádateľov skúmajúcich poetiku, literárnu hodnotu, spoločenské kultúrne súvislosti. 

obálka Gavurová Dialekt.png

Edícia ZJAV

10.00 €

Monografie jazykovedy skúmajúce vzťah človeka a jazyka ako základnej aj aplikovanej súvzťažnosti. 

AKTUALITY

ars-litera-web.jpg
Hughes obalka.jpg

Krátko pred štedrou večerou pripravilo Rádio Devín na 24. 12. 2021 o 16:30 dramatizované čítanie hry Teda Hughesa Traja Králi. Komický príbeh s vážnym podtónom a veselým jazykovým prejavom popredného britského básnika je prevzatý zo súboru troch hier vydaných vo FACE pod názvom Kráska a Zviera (2020). 

 

Želáme veselé sviatočné počúvanie!

K N I H A   M E S I A C A

Eva Urbanová

Radka Čabrádi Tvrdoňová

Jeleňatý a Kravatý

Debut roka

2019

v hlasovaní

čitateľov

Knižnej revue

Jelenaty_obalka.jpg

Autorská rozprávková kniha o dvoch jeleních priateľoch zažívajúcich očakávané aj nepredvídané situácie.

+ humor a láskavé prekáranie

+ hravý a vynaliezavý jazyk

+ priliehavé autorské ilustrácie

INŠPIRÁCIE PRE DETI
Tajomstvo tety Ringloty_obalka.jpg

Tajomstvo tety Ringloty

Gro Dahle - Svein Nyhus

10.00 €

Bohato ilustrovaný príbeh o nezvyčajnom priateľstve medzi malou Luciou a jej veľkou kamarátkou tetou Ringlotou, ktorá ukrýva malé veľké tajomstvo. Kniha vychádza z tradície severskej rozprávkovej tvorby s nezameniteľným jazykovým a vizuálnym spracovaním.

Hughes obalka.jpg

Kráska a zviera

Ted Hughes

10.00 €

Tri divadelné hry plné napätia, komiky a zmyslu pre spravodlivosť napísal známy anglický básnik Ted Hughes pre detské školské predstavenia. Dôvtip, invenčnosť a pocit, že v deťoch treba rozvíjať zmysel pre čarovné aj skutočné vnímanie sveta, sa preniesli aj do rozprávkových hier, a tak sa Sean, blázon, Diabol a mačky, Kráska a Zviera či Traja Králi stali zdrojom potešenia a poučenia pre veľkých i malých čitateľov.

Arqueles-Vela_Slecna-Atd_cover.jpg

Slečna Atakďalej

Arqueles Vela

8.00 €

Zbierka poviedok napísaná v štýle avantgardného hnutia stridentizmus. Poeticky ladené prózy prekvapujú jazykovou vitalitou a osobitým vnímaním sveta.

Obálka Strmen.jpg

Preblahoslavená

Karol Strmeň

10.00 €

Zbierka slovenského exilového básnika, v ktorej sa odráža autorov vrúcny vzťah k Panne Márii. Osobná a nadosobná spiritualita sa tu sprítomňujú ako prejav živej viery, ako intímne krédo, ktoré sa ani po rokoch nemení a pretrváva cez všetky nástrahy a výzvy. 

Z A U J A L O   V Á S
Szymborska_obalka_PRINT-DEF_Page_1_resiz

Po troch rokoch sa podarilo nadviazať na úspešné vydanie básnickej zbierky poľskej poetky Wisławy Szymborskej (1923 – 2012) a po Veľkom čísle tak slovenskí čitatelia môžu skúmať podnetné otázky ústrednej osobnosti svetovej literatúry. Obe knihy sa vybrali cestou sprístupnenia zbierok, ako ich v čase vydania pripravila autorka

Szymborska_Cover_resize.jpg
...druhé spoločné vydanie Szymborskej poézie
v preklade Silvie Kaščákovej
a s ilustráciami Márie Čorejovej

Veľké číslo

Wisława Szymborska

7.00 €

Soľ

Wisława Szymborska

8.00 €

obálka_Zazracny_zvoncek_small.JPG
..dvojjazyčné šarišsko-slovenské vydanie 
ľudových rozprávok

Zazračni dzvonček - Zázračný zvonček (2018)

knihu Miroslavy Gavurovej a Aleny Daňkovej

Pokladnica slovenskej ľudovej slovesnosti ešte nevydala všetky svoje poklady. Dôkazom je päť rozprávok knihy Zázračný zvonček, ktoré nám pripomínajú, prečo tak máme rozprávky radi. Ožíva v nich čarovný svet ľudí a zvierat, nechýba v nich humor či napätie, na konci nás čaká víťazstvo dobra nad zlom a pocit zadosťučinenia. Slovenská kultúrna tradícia je bohatá a aby sa z jej rôznorodosti nič nestratilo, prinášame rozprávky v slovenskom preklade aj v šarišskom nárečí, ako boli pôvodne zapísané a rozprávané v rázovitej východoslovenskej obci Fintice. Zázračný zvonček, či Zazračni dzvonček, v tejto knihe počuť hneď dvojhlasne a v šarišsko-slovenskej podobe sa jeho hlas nesie doďaleka.

Video
FACE TV & VIDEO

FACE TV

FACE TV