FACE - Fórum alternatívnej

         kultúry a vzdelávania

Cintorínska 20
08216 Fintice

Slovakia

contact@myface.land

vertigoforum@gmail.com

Katalóg

Siete

Publikácie sú podporené z verejných zdrojov

Fondu na podporu umenia

© 2023 FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

Eva Urbanová

Radka Čabrádi Tvrdoňová

Jeleňatý a Kravatý

T O P   N O V I N K Y

KNIHA MESIACA

Autorská rozprávková kniha o dvoch jeleních priateľoch zažívajúcich očakávané aj nepredvídané situácie.

+ humor a láskavé prekáranie

+ hravý a vynaliezavý jazyk

+ priliehavé autorské ilustrácie

 

Vertigo - časopis o poézii a básnikoch

FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

„Knihou som na ňu chcel

urobiť dojem...“

 
 
Pripravujeme

Leonard Cohen Plameň

Pripravujeme novinku
v preklade Jána Gavuru
a s ilustráciami Leonarda Cohena

Knihu-testament Plameň (Flame) odovzdal Leonard Cohen (1934 - 2016) ako autorský výber svojich posledných básní, textov piesní a záznamov z denníkov. Skôr než kniha vyšla, žiaľ, autor zomrel a rukopis dokončil a uzavrel básnikov syn Adam. V tejto podobe bude vydaný aj v slovenčine. Cohen je významný spisovateľ, známy pesničkár pre mnohých, ale aj oceňovaný autor u odborníkov. Už od roku 1956 vzbudzoval pozornosť tvrdým a nekompromisným pohľadom na skutočnosť, ako to nachádzame v najznámejších autorových zbierkach Let Us Compare Mythologies (1956), The Spice-Box of Earth (1961) a zbierky Flowers for Hitler (1964). Cohenova poézia už viac ako päťdesiat rokov rozrušuje čitateľov, autor, v poézii rovnako ako vo svojich piesňových textoch, dokáže výborne vystihnúť ľudskú situáciu na malej ploche. Prekvapuje nielen nápadnou emotívnosťou, ale aj silným racionálnym prienikom, keď prostredníctvom paradoxu až absurdna poukazuje na škodlivé a nebezpečné ľudské stereotypy. Osobitnú pozornosť si získal kontroverznou zbierkou Kvety pre Hitlera, v ktorej ako potomok židovských vysťahovalcov dokázal presne identifikovať xenofóbiu a dvojtvárnosť západnej civilizácie, či dokonca pretrvávajúci skrytý obdiv k nacizmu.

obalka Cohen Flame.jpg
Práve vyšlo

Wislawa Szymborska Soľ

v preklade Silvie Kaščákovej
a s ilustráciami Márie Čorejovej

Wisława Szymborska (1923 – 2012) je jednou z najvýznamnejších osobností poľskej a svetovej poézie. Vo svojej tvorbe sa zameriava na odhaľovanie osobných a ľudských paradoxov, často sebaklamov a lží, ktoré si človek nahovára, aby v konfrontácii so skutočnosťou vyzeral lepšie alebo aby dokázal so sebou vydržať. Poetka demaskovanie robí presnou analýzou a logickým postupovaním v básni, spoliehajúc sa na svoje výborné pozorovacie schopnosti. Napriek týmto takmer filozofickým dispozíciám však nedôveruje vo filozofiu ako hotový systém a začína, ako sama hovorí, od naivných otázok. Viac ako hotovú výpoveď autorka ponúka odzbrojujúce otázky, a ten, kto sa podujme hľadať odpovede, môže nesmierne získať. Szymborska je poetka protikladov: miluje človeka, ale odmieta mu klamať z milosti, ukazuje svet v nahote, a pritom vie, že človek sa nenechá poučiť, píše jednoducho, no preniká do zložitej ľudskej povahy a aj do povahy človeka v spoločnosti.

Svoje čakanie si môžete skrátiť prečítaním
knihy W. Szymborskej Veľké číslo
SOL_obalka_nahlad7.jpg

Zázračný zvonček

Predstavujeme novinku
knihu Miroslavy Gavurovej
a Aleny Daňkovej
vyšlo v decembri 2018

Pokladnica slovenskej ľudovej slovesnosti ešte nevydala všetky svoje poklady. Dôkazom je päť rozprávok knihy Zázračný zvonček, ktoré nám pripomínajú, prečo tak máme rozprávky radi. Ožíva v nich čarovný svet ľudí a zvierat, nechýba v nich humor či napätie, na konci nás čaká víťazstvo dobra nad zlom a pocit zadosťučinenia. Slovenská kultúrna tradícia je bohatá a aby sa z jej rôznorodosti nič nestratilo, prinášame rozprávky v slovenskom preklade aj v šarišskom nárečí, ako boli pôvodne zapísané a rozprávané v rázovitej východoslovenskej obci Fintice. Zázračný zvonček, či Zazračni dzvonček, v tejto knihe počuť hneď dvojhlasne a v šarišsko-slovenskej podobe sa jeho hlas nesie doďaleka.

obálka_Zazracny_zvoncek_small.JPG
Zoznam (0)‏