T O P   N O V I N K Y

Už v predaji

V E R T I G O 1/2020

Pravidelné jarné číslo časopisu Vertigo, ktoré tradične prinášame koncom apríla*, zverejňujeme netradične v digitálnej verzii Flipbooku. Pre maximálny pôžitok odporúčame čítanie v režime celej obrazovky. 

+ novú poéziu etablovaných poetiek a básnikov

+ poéziu nových talentovaných autorov 

+ štúdie a recenzie

+ v prílohe veršeonline básne lužickosrbského básnika Benedikta Dyrlicha

*Projekt časopisu je momentálne vo fáze posudzovania Fondom na podporu umenia a hneď, ako sa tento proces uzavrie, pripravíme tlačenú verziu celého ročníka 2020 vrátane tohto prvého čísla.

KNIHA MESIACA

Eva Urbanová

Radka Čabrádi Tvrdoňová

Jeleňatý a Kravatý

Debut roka

2019

v hlasovaní

čitateľov

Knižnej revue

Autorská rozprávková kniha o dvoch jeleních priateľoch zažívajúcich očakávané aj nepredvídané situácie.

+ humor a láskavé prekáranie

+ hravý a vynaliezavý jazyk

+ priliehavé autorské ilustrácie

VERŠ MESIACA

„No vo vzduchu ostali visieť

moja beznádejná myšlienka i môj nevýslovný krik –

„Vzkries teda, Ježišu, aj rybu, čo si zjedol!“

a spolu s tým aj toto chvíľkové proroctvo –

možno budú veriť v Teba

aj v Tvoje telesné vzkriesenie,

ale ryby sa minú.

 

Tie pojedia kresťania.“

Duzel1_edited.jpg

Píše v básni Neveriaci Tomáš macedónsky básnik Bogomil Ďuzel.

Prečítajte si celú báseň a, keď sa vám páči, skúste dať príležitosť aj celej knihe Protivník. Do slovenčiny ju pre vás preložili Martina a Zvonko Taneskí.

 

Vertigo - časopis o poézii a básnikoch

VERTIGO AKTUALITKY

IMG_5887 res.JPG

VERTIGO 4/2019

+ aktuálna slam poetry scéna

+ súčasná česká poézia

+ básnické prekvapenia:

sv. Eulália, Días Castelo

+ Zoltán Németh / veršeonline

+ ilustrácie: Oto Hudec

IMG_5896.JPG

VERTIGO ŠPECIÁL 2019

+ zmapovanie poetiek a básnikov publikovaných

vo Vertigu 2013 - 2018

+ autorské medailóny

+ verš ako orientačný bod

FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

„Knihou som na ňu chcel

urobiť dojem...“

 
 
Archivárium: novinky a správy
Pripravujeme

Leonard Cohen Plameň

obalka Cohen Flame.jpg
v preklade Jána Gavuru
a s ilustráciami Leonarda Cohena

Knihu-testament Plameň (Flame) odovzdal Leonard Cohen (1934 - 2016) ako autorský výber svojich posledných básní, textov piesní a záznamov z denníkov. Skôr než kniha vyšla, žiaľ, autor zomrel a rukopis dokončil a uzavrel básnikov syn Adam. V tejto podobe bude vydaný aj v slovenčine. 

správy & udalosti 

Apríl 2020

... Alejandra Pizarnik Dianin strom

Každú chvíľu očakávame vytlačenú zbierku argentínskej poetky.

Preložila Lucia Duero.

Marec 2020

... Vertigo 1/2020

Do tlače je pripravené prvé číslo časopisu Vertigo, v ktorom sa objavia verše M. Ferenčuhovej, M. Haugovej a mnohých obľúbených básnikov.

Január 2020

... Claude Pujade-Renaud Všetko pokojne spí okrem lásky. Vydanie románu francúzskej prozaičky o živote a smrti Sorena Kierkegaarda. Preložil Igor Navrátil.

December 2019

... Vertigo 4/2019

Vydanie posledného čísla za rok 2019 časopisu, v ktorom nájdete mnoho o slam poetry a v prílohe  básne Z. Németha v preklade P. Macsovszkého.

... Vertigo Špeciál

Ako špeciál sme pre rok 2019 pripravili mapu básnikov publikovaných veršov za 7 rokov jestvovania.

November 2019

... priehrštie knižných noviniek FACE:

pre deti kniha Evy Urbanovej a Radky Čabrádi Tvrdoňovej Jeleňatý a Kravatý a nórskej spisovateľky Gro Dahle Tajomstvo tety Ringloty

Vyšlo

TOP 5 - slovenská literárna scéna 2016 v odbornej reflexii

Marta Součková - Ján Gavura (eds.)

Projekt TOP 5 sa zameriava na výskum súčasného slovenského umenia s cieľom priniesť informácie o nových podnetných dielach slovenskej poézie a prózy vydaných vo vybranom kalendárnom roku, tentoraz s vročením 2016. Siedme pokračovanie antológie už píše svoju vlastnú tradíciu a od roku 2012, keď vyšlo prvé vydanie, postupne zmapovalo literárnu tvorbu v rokoch 2010 – 2016. Za rok 2016 boli vybraté a analyzované knihy: Ivan Štrpka Fragment (rytierskeho) lesa, Mária Ferenčuhová Imunita, Ján Tazberík Svetlo a iné stroje, Mila Haugová Srna pozerajúca na Polárku, Mirka Ábelová Básničky pre domáce paničky, Ondrej Štefánik Som Paula, Víťo Staviarsky Rinaldova cesta, Jakub Juhás Novoročný výstup na Jaseninu, Juraj Bindzár Mlčky a krátko, Silvester Lavrík Nedeľné šachy s Tisom. Súčasťou projektu je reflexia výtvarnej scény, ktorú v aktuálnom vydaní zastupuje štúdia o Cene Oskára Čepana 2016.

IMG_6824 top5.JPG

September 2019

... Vertigo 3/2019

Vydanie časopisu, v ktorom dominuje prekladová literatúra vrátane P. Celana, Bašóa, W. Szymborskej a D. Telećana, R. Blanca a ďalších.

Vyšlo

Ted Hughes Kráska a zviera (2020)

v preklade Miroslavy Gavurovej
s ilustráciami Miroslavy Rudášovej

Tri divadelné hry plné napätia, komi-ky a zmyslu pre spravodlivosť napísal známy anglický básnik Ted Hughes pre detské školské predstavenia. Dôvtip, invenčnosť a pocit, že v deťoch treba rozvíjať zmysel pre čarovné aj skutočné vnímanie sveta, sa preniesli aj do rozprávkových hier, a tak sa Sean, blázon, Diabol a mačky, Kráska a Zviera či Traja Králi stali zdrojom potešenia a poučenia pre veľkých i malých čitateľov.

Hughes obalka.jpg
Zaujalo vás    ...druhé spoločné vydanie Szymborskej poézie

Wisława Szymborska Veľké číslo (2016)

Wisława Szymborska Soľ (2019)

v preklade Silvie Kaščákovej
a s ilustráciami Márie Čorejovej

Po troch rokoch sa podarilo nadviazať na úspešné vydanie básnickej zbierky poľskej poetky Wisławy Szymborskej (1923 – 2012) a po Veľkom čísle tak slovenskí čitatelia môžu skúmať podnetné otázky ústrednej osobnosti svetovej literatúry. Obe knihy sa vybrali cestou sprístupnenia zbierok, ako ich v čase vydania pripravila autorka

Szymborska_obalka_PRINT-DEF_Page_1_resiz
Szymborska_Cover_resize.jpg
Zaujalo vás    ...súčasná americká poézia

Stávka na Ameriku (2019)

knihu Richarda Blanca
v preklade Jána Gavuru

Básnik a prozaik Richard Blanco (1968) z USA vo svojej tvorbe vychádza z kul­túrnej konfrontácie a osobného hľadania ako človek patriaci k potomkom kubánskych emigrantov, k sexuálnej menšine či k vnímavým pozorovateľom v nevšímavom svete. Písaním sa vyrovnáva s pocitom absencie vlastného miesta, s neustálymi vonkajšími pre­kážkami a prirodzenou túžbou prežiť naplnený život. Blanco svoju poéziu za­ľudňuje: v jeho veršoch hrá dôležitú úlohu najbližšia rodina, ktorú miluje, ale zároveň neprehliada jej chyby. Chápe ich nostalgiu, uvedomuje si však, že ide o svet, ktorý už nie je jeho, a usiluje sa nájsť identitu, s ktorou sa môže bezvýhradne stotožniť.

Blanco_Cover_resize.jpg
obálka_Zazracny_zvoncek_small.JPG
Zaujalo vás    ...dvojjazyčné šarišsko-slovenské vydanie ľudových rozprávok

Zazračni dzvonček - Zázračný zvonček (2018)

knihu Miroslavy Gavurovej
a Aleny Daňkovej

Pokladnica slovenskej ľudovej slovesnosti ešte nevydala všetky svoje poklady. Dôkazom je päť rozprávok knihy Zázračný zvonček, ktoré nám pripomínajú, prečo tak máme rozprávky radi. Ožíva v nich čarovný svet ľudí a zvierat, nechýba v nich humor či napätie, na konci nás čaká víťazstvo dobra nad zlom a pocit zadosťučinenia. Slovenská kultúrna tradícia je bohatá a aby sa z jej rôznorodosti nič nestratilo, prinášame rozprávky v slovenskom preklade aj v šarišskom nárečí, ako boli pôvodne zapísané a rozprávané v rázovitej východoslovenskej obci Fintice. Zázračný zvonček, či Zazračni dzvonček, v tejto knihe počuť hneď dvojhlasne a v šarišsko-slovenskej podobe sa jeho hlas nesie doďaleka.

Zoznam (0)‏

FACE - Fórum alternatívnej

            kultúry a vzdelávania

Katalóg

Cintorínska 20
08216 Fintice

Slovakia

contact@myface.land

vertigoforum@gmail.com

© 2023 FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

Siete

Publikácie sú podporené z verejných zdrojov

Fondu na podporu umenia