top of page

Literárna veda a vzdelávanie 

už 10+ rokov na stope...

TOP 5 - slovenská literárna scéna v odbornej kritickej reflexii

ezgif.com-gif-maker (3).gif

Kolektívna monografia TOP 5 prináša literárnokritický návrat k piatim knihám poézie a piatim knihám prózy vydaným v danom roku, ktoré zaujali odbornú čitateľskú verejnosť. Týchto desať kníh zvyčajne naznačuje potenciál zaradiť sa v budúcnosti do Zlatého fondu slovenskej literatúry a naďalej prirodzene vzbudzuje pozornosť. Jednotlivé štúdie TOP 5 zasahujú svojou povahou ešte živý literárny kontext, zároveň však už pripravujú podklady pre neskoršiu historickú syntézu. Kniha TOP 5 je primárne určená tým, ktorí majú záujem bližšie spoznať súčasné umenie na Slovensku, predovšetkým študentom humanitných odborov, pracovníkom v oblasti kultúry, ale aj širšej verejnosti.

TOP 5 2019 obalka.jpg
obálka TOP5 2016.jpg

 Siedme pokračovanie antológie TOP 5 už píše svoju vlastnú tradíciu a od roku 2012, keď vyšlo prvé vydanie, postupne zmapovalo literárnu tvorbu v rokoch 2010 – 2017. Za rok 2016 boli vybraté a analyzované knihy: Ivan Štrpka Fragment (rytierskeho) lesa, Mária Ferenčuhová Imunita, Ján Tazberík Svetlo a iné stroje, Mila Haugová Srna pozerajúca na Polárku, Mirka Ábelová Básničky pre domáce paničky, Ondrej Štefánik Som Paula, Víťo Staviarsky Rinaldova cesta, Jakub Juhás Novoročný výstup na Jaseninu, Juraj Bindzár Mlčky a krátko, Silvester Lavrík Nedeľné šachy s Tisom. Súčasťou projektu je reflexia výtvarnej scény, ktorú v aktuálnom vydaní zastupuje štúdia o Cene Oskára Čepana 2016.

TOP5_2015_obalka.jpg

Publikácia TOP 5 2015 nadväzuje na tradíciu dlhodobého záujmu vedeckých akademických pracovísk na Slovensku, predovšetkým Filozofickej Fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, na ktorej sa v širokej miere reflektujú najnovšie literárne a umelecké trendy na Slovensku. Šieste pokračovanie antológie prináša... Súčasťou projektu je reflexia výtvarnej scény, ktorú v aktuálnom vydaní zastupuje štúdia o Cene Oskára Čepana 2015. Ako naznačuje názov publikácie, antológia svojím kritickým zameraním nepriamo zostavuje hodnotový rebríček, ktorý môže slúžiť ako východisko na porovnanie s inými hodnoteniami jednotlivcami či odbornými skupinami a podieľať sa tak na dialógu o hodnotách a úrovni umenia na Slovensku.

TOP5 2010.jpg
TOP5 2010.jpg
ezgif.com-gif-maker (3).gif

Kolektívna monografia TOP 5 prináša literárnokritický návrat k piatim knihám poézie a piatim knihám prózy vydaným v danom roku, ktoré zaujali odbornú čitateľskú verejnosť. Týchto desať kníh zvyčajne naznačuje potenciál zaradiť sa v budúcnosti do Zlatého fondu slovenskej literatúry a naďalej prirodzene vzbudzuje pozornosť. Jednotlivé štúdie TOP 5 zasahujú svojou povahou ešte živý literárny kontext, zároveň však už pripravujú podklady pre neskoršiu historickú syntézu. Kniha TOP 5 je primárne určená tým, ktorí majú záujem bližšie spoznať súčasné umenie na Slovensku, predovšetkým študentom humanitných odborov, pracovníkom v oblasti kultúry, ale aj širšej verejnosti.

11. zväzok literárnokritickej antológie

TOP 5 - slovenská literárna scéna 2020 v kritickej reflexii

obálka TOP5_2020.jpg

Prečítajte si predhovor editorov

Jubilejný 10. zväzok literárnokritickej antológie

TOP 5 - slovenská literárna scéna 2019 v odbornej reflexii

TOP 5 2019 obalka.jpg

Prečítajte si predhovor editora

FACE_letaky_2021_web.jpg

Projekt TOP 5 sa zameriava na výskum súčasného slovenského umenia s cieľom priniesť informácie o nových podnetných dielach slovenskej poézie a prózy vydaných vo vybranom kalendárnom roku, tentoraz s vročením 2017.  Za tento rok boli vybraté a analyzované knihy: Ján Gavura Kráľ hlad, Ladislav Lipcsei Svätým mečom, Veronika Dianišková Správy z nedomovov, Marcel Lacko Hľadanie autora, Andrea Bokníková Potopené duše, Daniel Majling Ruzká klazika, Pavel Vilikovský Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa, Richard Pupala Čierny zošit, Vanda Rozenbergová Muž z jamy, deti z lásky a Peter Macsovszky Povrch vašej planéty. Súčasťou projektu je reflexia výtvarnej scény, ktorú v aktuálnom vydaní zastupuje štúdia o Cene Oskára Čepana 2017.

obálka TOP5 2016.jpg

 Siedme pokračovanie antológie TOP 5 už píše svoju vlastnú tradíciu a od roku 2012, keď vyšlo prvé vydanie, postupne zmapovalo literárnu tvorbu v rokoch 2010 – 2017. Za rok 2016 boli vybraté a analyzované knihy: Ivan Štrpka Fragment (rytierskeho) lesa, Mária Ferenčuhová Imunita, Ján Tazberík Svetlo a iné stroje, Mila Haugová Srna pozerajúca na Polárku, Mirka Ábelová Básničky pre domáce paničky, Ondrej Štefánik Som Paula, Víťo Staviarsky Rinaldova cesta, Jakub Juhás Novoročný výstup na Jaseninu, Juraj Bindzár Mlčky a krátko, Silvester Lavrík Nedeľné šachy s Tisom. Súčasťou projektu je reflexia výtvarnej scény, ktorú v aktuálnom vydaní zastupuje štúdia o Cene Oskára Čepana 2016.

TOP5_2015_obalka.jpg

Publikácia TOP 5 2015 nadväzuje na tradíciu dlhodobého záujmu vedeckých akademických pracovísk na Slovensku, predovšetkým Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, na ktorej sa v širokej miere reflektujú najnovšie literárne a umelecké trendy na Slovensku. Šieste pokračovanie antológie prináša pohľad na tvorbu Milana Adamčiaka a jeho Konkrétnu poéziu, na knihu Michala Habaja Caput mortuum, na zbierky Juraja Kuniaka Za mestom, Buzássyho Na mieste a Bendzákovu zbierku Pohreb andulky a iné udalosti dňa. V próze sa pozornosť sústredila na Macsovszkého Tantalópolis, na Nevďačnú cudzinku Ireny Brežnej, na prózy Dušana Dušeka Ponožky pred odletom, Beňovej Honeymoon a Ballovu Veľkú lásku. Súčasťou projektu je reflexia výtvarnej scény, ktorú v aktuálnom vydaní zastupuje štúdia o Cene Oskára Čepana 2015. Ako naznačuje názov publikácie, antológia svojím kritickým zameraním nepriamo zostavuje hodnotový rebríček, ktorý môže slúžiť ako východisko na porovnanie s inými hodnoteniami jednotlivcami či odbornými skupinami a podieľať sa tak na dialógu o hodnotách a úrovni umenia na Slovensku.

TOP5_reklama_FIN_edited.jpg
TOP5 2010.jpg
TOP5 2012 web.jpg
TOP5 2011.jpg
bottom of page