top of page

Veda a vzdelanie: ukážky

obálka Feldek.jpg

Shakespeare - rozprávkar

Ľubomír Feldek

12.00 €

Prečítajte si obsah a predhovor autora

obálka Gavurová Dialekt.png

Dialekt ako prejav identity

Miroslava Gavurová

10.00 €

Prečítajte si obsah, predhovor autorky a ukážku z monografie

Obálka Machala 1.jpg

Slovacica litteraria 1

Lubomír Machala

10.00 €

Prečítajte si obsah, predhovor autora a ukážku z monografie

Šrank obálka.png

Účastníci poézie

Jaroslav Šrank

10.00 €

Prečítajte si obsah a ukážku z monografie

Obálka TOP5 2017.jpg

TOP5 - slovenská literárna scéna 2017 v odbornej reflexii

kol.

8.00 €

Prečítajte si obsah, predslov zostavovateľky a ukážku z antológie

obálka nadrealizmus Big.png

Slovenský nadrealizmus

v korešondencii (1935 -1948)

Dušan Teplan

Marián Kamenčík

18.00 €

Prečítajte si obsah, predslov zostavovateľov a ukážku z knihy

obálka Urbanová Big.png

Medzi snom a fikciou. Poetická tvorba 

Evy Luky

Eva Urbanová

10.00 €

Prečítajte si obsah 

a ukážku z knihy

obálka Sivčová Big.png

Medzi umeleckou

a populárnou prózou

Stanislava Sivčová

10.00 €

Prečítajte si obsah a ukážku z knihy

nadrealisti
Urbanová
Sivcová
bottom of page