FACE - Fórum alternatívnej

         kultúry a vzdelávania

Cintorínska 20
08216 Fintice

Slovakia

contact@myface.land

vertigoforum@gmail.com

Katalóg

Siete

Publikácie sú podporené z verejných zdrojov

Fondu na podporu umenia

© 2023 FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

FACE

Ako si objednať

Svoje objednávky zasielajte mailom na adresu

vertigoforum@gmail.com

Spôsob doručenia

Po zaslaní objednávky vám zašleme presné informácie o čase a cene zásielky

Spôsob objednania

Zoznam (0)‏