FACE

platby

Prijímame zatiaľ iba platby na účet.

Za tovar vystavujeme faktúru.

-

-

-

-

Spôsoby platby

• Platby prevodom

• Offline Payments

Platby

FACE - Fórum alternatívnej

            kultúry a vzdelávania

Katalóg

Cintorínska 20
08216 Fintice

Slovakia

contact@myface.land

vertigoforum@gmail.com

© 2023 FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

Siete

Publikácie sú podporené z verejných zdrojov

Fondu na podporu umenia