top of page

FACE a Vertigo

O nás

baner_02_04.png

FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania je občianskym združením odborníkov z prostredia vysokých škôl a profesionálneho umenia. Od roku 2011 sa ako samostatný subjekt usiluje o tvorbu a šírenie literárnej kultúry.

  OZ FACE sa sústreďuje na tri základné oblasti: pohľady na súčasnú literatúru a kultúru, návrat ku koreňom a pilierom slovenskej literatúry (vrátane regionálneho výskumu východného Slovenska) a na prepojenie slovenskej kultúry so svetovou tvorbou.

 

  FACE má vo svojom portfóliu aktivít  predovšetkým edičnú činnosť: pripravuje časopis Vertigo, odborné publikácie, umelecké knihy a literárne antológie. Druhou hlavnou aktivitou je prezentácia literárnych diel a organizovanie umeleckých podujatí.

bottom of page