FACE a Vertigo

O nás

FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania je občianskym združením odborníkov z prostredia vysokých škôl a profesionálneho umenia. Od roku 2011 sa ako samostatný subjekt usiluje o tvorbu a šírenie literárnej kultúry.

  OZ FACE sa sústreďuje na tri základné oblasti: pohľady na súčasnú literatúru a kultúru, návrat ku koreňom a pilierom slovenskej literatúry (vrátane regionálneho výskumu východného Slovenska) a na prepojenie slovenskej kultúry so svetovou tvorbou.

 

  FACE má vo svojom portfóliu aktivít  predovšetkým edičnú činnosť: pripravuje časopis Vertigo, odborné publikácie, umelecké knihy a literárne antológie. Druhou hlavnou aktivitou je prezentácia literárnych diel a organizovanie umeleckých podujatí.

FACE - Fórum alternatívnej

            kultúry a vzdelávania

Cintorínska 20
08216 Fintice

Slovakia

contact@myface.land

vertigoforum@gmail.com

Katalóg

© 2023 FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

Siete

Publikácie sú podporené z verejných zdrojov

Fondu na podporu umenia