„Kniha básní a slamov Spievam je knihou zrodenou
z tohto a do tohto zvíchreného, neistého času.
Tomáš Straka v nej prehovára priam prorocky, ako
hlas volajúceho na púšti, burcujúci a prelamujúci tvrdé krovky ľudskej ľahostajnosti a otupenia. Básnická reč tejto knihy je provokatívna, drásavá, nepočúva sa ľahko, jej melódia bola totiž ukutá na horúcich pódiách slam poetry. Škola živého poslucháča básnika naučila priniesť kožu na trh a nepredať ju lacno, naučila ho hovoriť, čo povedať treba, a to aj vtedy, keď si za úprimnosť odnášal nevraživosť a nepochopenie. Básnická kniha Spievam je angažovanou literatúrou v najlepšom význame slova, znie dobre na námestí, bráni slobodu a pripomína jej cenu. Jej autor ako beatnický rebel demaskuje duchovnú vyprázdnenosť elít a napriek anarchickému eklekticizmu je nesmierne presný a dôsledný pri obrane práva tvoriť, žiť a milovať. Hovorí ako ten, ktorý sem neprišiel na to, aby ho ľudia mali radi, ale aby im povedal pravdu.“
                                                                           Ján Gavura

Tomáš Straka

Spievam

 

 

Ilustrácie Helmut Bistika.

Grafická úprava Mária Čorejová.

Zostavil, redakčne upravil a edíciu

VERTIGO LIBERATION BOOKS vedie Ján Gavura.

Vydalo občianske združenie

FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania,

Cintorínska 20, 082 16 Fintice

v náklade 500 výtlačkov.

www.myface.land

Vydanie tejto knihy bolo zrealizované s podporou

Fondu na podporu umenia.

Tlač Vienala, s. r. o.,

Textilná 4, 040 12 Košice.

Vydanie prvé.

2020

Všetky práva vyhradené.

Novinka

Tomáš Straka Spievam

FACE - Fórum alternatívnej

            kultúry a vzdelávania

Cintorínska 20
08216 Fintice

Slovakia

contact@myface.land

vertigoforum@gmail.com

Katalóg

© 2023 FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

Siete

Publikácie sú podporené z verejných zdrojov

Fondu na podporu umenia