top of page
Obalka.jpg
Obrázok_JPEG_16.jpeg
Obrázok_JPEG_19.jpeg
Obrázok_JPEG_24.jpeg

„Kniha básní a slamov Spievam je knihou zrodenou
z tohto a do tohto zvíchreného, neistého času.
Tomáš Straka v nej prehovára priam prorocky, ako
hlas volajúceho na púšti, burcujúci a prelamujúci tvrdé krovky ľudskej ľahostajnosti a otupenia. Básnická reč tejto knihy je provokatívna, drásavá, nepočúva sa ľahko, jej melódia bola totiž ukutá na horúcich pódiách slam poetry. Škola živého poslucháča básnika naučila priniesť kožu na trh a nepredať ju lacno, naučila ho hovoriť, čo povedať treba, a to aj vtedy, keď si za úprimnosť odnášal nevraživosť a nepochopenie. Básnická kniha Spievam je angažovanou literatúrou v najlepšom význame slova, znie dobre na námestí, bráni slobodu a pripomína jej cenu. Jej autor ako beatnický rebel demaskuje duchovnú vyprázdnenosť elít a napriek anarchickému eklekticizmu je nesmierne presný a dôsledný pri obrane práva tvoriť, žiť a milovať. Hovorí ako ten, ktorý sem neprišiel na to, aby ho ľudia mali radi, ale aby im povedal pravdu.“
                                                                           Ján Gavura

DSC_9613.JPG

Tomáš Straka

Spievam

 

 

Ilustrácie Helmut Bistika.

Grafická úprava Mária Čorejová.

Zostavil, redakčne upravil a edíciu

VERTIGO LIBERATION BOOKS vedie Ján Gavura.

Vydalo občianske združenie

FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania,

Cintorínska 20, 082 16 Fintice

v náklade 500 výtlačkov.

www.myface.land

Vydanie tejto knihy bolo zrealizované s podporou

Fondu na podporu umenia.

Tlač Vienala, s. r. o.,

Textilná 4, 040 12 Košice.

Vydanie prvé.

2020

Všetky práva vyhradené.

Novinka

Tomáš Straka Spievam

bottom of page