top of page
Wave
FACE_letaky_2021_NEW-web2 Komanická.jpg

V ten večer som ti povedala

že musím nájsť to dievča

 

aj keď som sa už kúpala v jej svetle

v jej srdci ešte plnom otca a mamy

 

Vstal si

a vzal ma tancovať

 

V bratových nohaviciach povedal si

a oprel si líce o moje

 

pridržal si mi plášť

tenší než cigaretový dym

 

podržal dvere do tmavej noci

tak ako by to nedokázal nikto iný

 

a nechal ma ísť

That night I told you

I had to find that girl

 

although I bathed in her light

in her heart still full of Mum and Dad

 

you leaned in

when the song came

 

In my brother´s trousers

you said

then danced cheek to cheek

 

you helped me into my coat

thinner than a smoke

 

opened the door for me

like no one else would

 

and let me go

Vie tu byť tak prázdno

nevieš si to predstaviť

 

píšem ti prepáč

som nedbalá

 

neviem nič o čase

ktorý príde

 

Nový rok prišiel tak nečakane

skoro som sa ho vzdala

 Vydanie básnickej zbierky podporil Fond na podporu umenia.

To najlepšie zo slovenskej poézie

Ivana Komanická

bottom of page