Martin Makara

Marcela Spiššáková

Zuzana Brakociová

#biely protest

Zuzana Kunecová

Ružena Šípková

#biely protest

#biely protest

 
 

FACE - Fórum alternatívnej

            kultúry a vzdelávania

Cintorínska 20
08216 Fintice

Slovakia

contact@myface.land

vertigoforum@gmail.com

Katalóg

© 2023 FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

Siete

Publikácie sú podporené z verejných zdrojov

Fondu na podporu umenia