Martin Makara

Stanislava Chrobáková Repar

EchoEchoEcho

002.jpg

#biely protest

003.jpg

(Košice: Európsky dom poézie, 2013)

FACE - Fórum alternatívnej

            kultúry a vzdelávania

Cintorínska 20
08216 Fintice

Slovakia

contact@myface.land

vertigoforum@gmail.com

Katalóg

© 2023 FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

Siete

Publikácie sú podporené z verejných zdrojov

Fondu na podporu umenia