top of page
Vertigo4_2019_OBALKA_PRINT ress.jpg
Vertigo4_2019_Page_44%20ress_edited.jpg
Vertigo4_2019_Page_57%20ress_edited.jpg

Elisa Días Castelo

(v preklade Lucie Duero)

CREDO

 

Verím v lietadlá, v červené mravce,

v strechu susedov a v ich spodnú bielizeň,

ktoré sa v nedeľu kolíše na nasiaknutej

šnúre. Verím v telnaté, čierne vodojemy,

v slnko, ktoré cez ne presakuje, a vo vodu,

ktorú nevidím, ale predstavujem si, ako sa ohrieva,

meravá, tmavá.

Verím v to, čo vidím

v okne, v skle,

aj keď je priezračné.

Myslím, že dýcham, lebo v ňom

tlkoce hŕstka pary. Verím

v termodynamiku, v mužov,

ktorí zostanú na noc a prebudia sa

vlažní ako skaly, ktoré boli celú noc

na slnku. Verím v kondómy.

Verím v pohyblivú geografiu posteľnej bielizne

a v pokožku, ktorú zahaľujú. Verím v kosti

len preto, lebo Santi si zlomil humerus

a videla som ho v nemom úžase, rozštiepeného

vzduchom a s pohľadom ako ryba

na suchu. Verím v bolesť

iných. Verím v to, o čo sa nemôžem

podeliť. Verím v to, čo si neviem

predstaviť a čomu nerozumiem. Vo vzdialenosť

medzi zemou a slnkom alebo vo vek sveta.

Verím v to, čo nevidím:

verím v ex-frajerov,

v mikróby a v mikrovlny.

Pevne verím

v prvky v periodickej tabuľke,

s menami svätcov,

Kadmium, Stroncium, Gálium,

v ich hmotnosť a presný počet elektrónov.

Verím vo hviezdy, lebo trvajú na spoločenstve,

aj keď sú už možno mŕtve.

Verím vo všemohúcu náhodu, vo veci,

ktoré sa dejú bezdôvodne, v heslá.

Verím v pokazený vysávač,

v pukliny na stene, v entropiu,

ktorá s nami pomaly skoncuje. Verím

v uväznený život bunky,

v jej membrány, jadrá a organely.

Verím, lebo som ich videla v diagramoch,

zdeformovaná planéta rozdelená na dve časti

s vystavenými drobnými útrobami.

Verím vo vrásky a v antioxidanty.

Verím v smrť, nerada,

len preto, lebo zosnulí sa nevracajú,

len preto, že ma predbehli.

Verím v neviditeľné, v nepatrné,

vo vzdialené. Verím v to, čo mi povedali,

aj keď sa v tom nevyznám. Verím

v štyri rozmery. Alebo ich je päť?

Horlivo som verila v nedeliteľný atóm,

teraz verím, že sa môže

deliť a verím v elektróny a v protóny,

v nezaujatý neutrón a dokonca aj v kvarky.

Verím, lebo existujú dôkazy

(ktoré nikdy nepochopím),

vo veci tak nepravdepodobné a nelogické,

ako je existencia Boha.

IMG_5892 ress.JPG
Vertigo4_2019_Page_27 small.jpg

Vydanie časopisu Vertiga podporuje Fond na podporu umenia

To najlepšie z čísla

Vertigo 4/2019

bottom of page