top of page
Stamm_obalka.jpg

"Iwona na mňa čakala s prostoduchým úsmevom na tvári. Vyzerá ako nevesta,
pomyslel som si. Sadli sme si do malej izby. Iwona uvarila čaj a naliala do dvoch
šálok. Rýchlo som si odpil a popálil som si pritom ústa. Hartmeier mi povedal,
že si tehotná. Prikývla. S tým som nepočítal, povedal som. Hľadela na mňa plná
očakávania a trochu bojazlivo. Dodal som, že si uvedomujem, že potrat pre ňu
neprichádza do úvahy a že dieťa uznám za svoje a budem ju podporovať, ako len budem môcť. Ale asi pre ňu nebude ľahké, aby dieťa vychovala sama. V tvári sa jej zjavila hrôza. Úplne vážne si musela myslieť, že pre ňu opustím Sonju. Sú rôzne možnosti, povedal som, samozrejme, že pre dieťa by bolo lepšie, keby vyrastalo v harmonickom prostredí, a nie u nej, veď predsa žije v krajine nelegálne. Porozprávam sa so ženou, veď napokon je to aj moje dieťa. Iwona mlčala a čaju sa ani nedotkla. Povedal som, aby si to rozmyslela, veď ešte máme dosť času
."


Rozprávačom románu Sedem rokov je nemecký architekt Alexander, ktorého na ceste za
zmysluplným životom sprevádzajú dve protikladné ženské postavy: manželka Sonja, vzdelaná a atraktívna dáma z dobre situovanej rodiny, a milenka Iwona, jednoduchá a silno veriaca poľská emigrantka z chudobných pomerov. Stamm do románu vkladá univerzálne psychologické otázky o moci lásky, manželskej kríze a nevere, ukazuje, ako človeka zasahuje zrieknutie sa dieťaťa či adopcia, a načrtáva panoramatický obraz spoločnosti od konca osemdesiatych rokov 20. storočia až po nástup nového tisícročia s prejavmi hospodárskej krízy. Sopečné výbuchy lásky a žeravosť pahreby ľudského vnútra podáva Stamm s kontrapunktickým majstrovstvom – neutrálnym, vecným, priam chladným tónom. Ako svedomitý účtovník presne zaznamenáva ekonomicky podmienené zmeny v medziľudských vzťahoch a vystavuje svojim postavám neúprosný účet. Autor používa pásmovú kompozíciu založenú na pravidelnom striedaní kratších a dlhších kapitol, ktoré sa odohrávajú v dvoch časových rovinách. Jednotlivé časti vytvárajú navzájom funkčnú jednotu literárneho textu pripomínajúceho stavby architektov Le Corbusiera a Alda Rossiho, ktorých odkaz hrá v románe dôležitú úlohu. Preložil Ján Jambor.

Novinka

Peter Stamm Sedem rokov

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Supported using public funding by Slovak Arts Council.
 

Vydanie knihy podporila Švajčiarska kultúrna nadácia Pro Helvetia. 

Die Herausgabe des Buchs wurde von der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia gefördert.


Prekladateľovu prácu podporilo TOLEDO – program Nadácie Roberta Boscha a Nemeckého fondu prekladateľov. Súčasťou podpory bol tvorivý pobyt v Domove prekladateľov Looren.
Die Arbeit des Übersetzers wurde gefördert von TOLEDO – ein Programm der Robert Bosch Stiftung und des Deutschen Übersetzerfonds. Die Förderung beinhaltete einen Arbeitsaufenthalt im Übersetzerhaus Looren.


Copyright © 2009 by Peter Stamm
Translated from the German language: SIEBEN JAHRE
First published by: S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt a/Main, 2009
Translation © Ján Jambor, 2020
Cover Image, Illustrations & Layout © Mária Čorejová, 2020
First Slovak Edition © FACE – Fórum alternatívnej kultúry
a vzdelávania, 2020
Edition ART MATTERS
Volume editor Ján Gavura
Text editor Martina Ivanová
Printed by Vienala, s. r. o., Textilná 4, 040 12 Košice
ISBN 978-80-89763-58-0

bottom of page