top of page
Arqueles-Vela_Slecna-Atd_cover.jpg
IMG_5478.JPG

Mexický avantgardný spisovateľ Arqueles Vela patrí k priekopníkom modernej svetovej literatúry 20. storočia. Novelou Slečna Atakďalej (1922) zažiaril v období prudkého prerodu spoločnosti, ktorému sa mal prispôsobiť človek aj jeho umenie. A. Vela sa stal súčasťou avantgardného hnutia stridentizmu, ktoré podobne ako iné hnutia medzivojnovej avantgardy podľahli novým víziám technologického pokroku, spoločenskému a ľudskému izolacionizmu a interdisciplinárnemu videniu umenia. Velova odpoveď na vonkajšie zmeny sa však prejavila netypicky – prehĺbením citlivosti vnímania človeka, vlastného ja a literárneho jazyka. Súbor troch noviel tejto knihy Slečna Atakďalej, Kaviareň nikohoFingovaný zločin ukazuje silu imaginatívnosti tvoriacu a pretvárajúcu skutočnosť do pôsobivých metafor a podobenstiev o „nekonečnej žene“, „neskutočnom meste“ alebo o zločine, ktorého dokonanie je „aktom lásky“. Napriek pohlcujúcej invenčnosti nejde o príklad umenia pre umenie, za vybudovanou stavbou jazyka a obrazov sa dajú cítiť pravé emócie a túžby. Z lyrických próz dýcha atmosféra mladej avantgardnej generácie, ako ju v danej dobe zaznamenáva literatúra na celom svete, a dovoľuje ju čitateľom prežiť znova. Ilustrovala Mária Čorejová. Preložila Lucia Duero.

To najlepšie z klasiky svetovej avantgardy

Arqueles Vela Slečna Atakďalej

bottom of page