top of page

 

Spôsob, akým kanadský spisovateľ a spevák Leonard Cohen (1934 – 2016) prepája tému lásky, smrti, násilia a náboženskej viery je natoľko neprehliadnuteľný, že autora vyniesol na popredné miesto medzi tvorcami piesňových textov a básnikmi druhej polovice 20. storočia. Cohenova poézia je ovplyvňovaná vedomím tragiky, ktorá na človeka dolieha individuálne alebo ako dôsledok svetového napätia. Takmer všetky básne ústia do katastrofy, kontroverzie, herézy či sarkazmu. Človek je tu zobrazený ako jóbovská postava v čase božích skúšok, ktorej úlohou je pochopiť alebo aspoň prijať udalosti dejín, ako bol holokaust a svetové vojny, okrem toho sa však musí naučiť žiť so súkromnými tragédiami, keď človeka zrádzajú a opúšťajú aj tí najbližší. V retrospektíve sa pred čitateľom skladá svet tajomných a temných síl uschopňujúcich človeka šialene milovať aj bezdôvodne zabiť, hľadať spásu aj sa smiať nad priepasťou pekla. Cohen svoj básnický talent využíva, aby cez moderné podobenstvá ukázal, ako sa jemu a ľudstvu v tejto skúške darí, ako systematicky zlyháva a ako neprestajne hľadá akúkoľvek prirodzenú aj nadprirodzenú pomoc.

Cohen obalka_resize_edited.jpg

Odporúčame

Leonard Cohen

bottom of page