Odporúčame:

+ priaznivcom kvalitnej poézie

+ fanúšikom poľskej literatúry

+ záujemcom o kultúrne dedičstvo

+ priateľom pekných kníh

Szymborska maly portret
Szymborska_obalka_PRINT-DEF_Page_1_resiz
SOL_obalka_Szymborska 2019_resize
Show More

FACE - Fórum alternatívnej

            kultúry a vzdelávania

Cintorínska 20
08216 Fintice

Slovakia

contact@myface.land

vertigoforum@gmail.com

Katalóg

© 2023 FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

Siete

Publikácie sú podporené z verejných zdrojov

Fondu na podporu umenia