Vertigo 2020/21

Skladáme svet poézie a jej tvorcov

Predplatné časopisu Vertigo 2020 za 12.00 € 

Predplatné časopisu Vertigo 2021 za 15 .00€

Spoločné predplatné časopisu Vertigo 2020/21 za 25.00 € a naša obľúbená kniha Teda Hughesa a Jima Downera ako dar

obalka Plnou parou vpred Timmy_resize_ed

Vyberte si jednu z možností a odošlite prostredníctvom formulára nižšie

FACE - Fórum alternatívnej

            kultúry a vzdelávania

Cintorínska 20
08216 Fintice

Slovakia

contact@myface.land

vertigoforum@gmail.com

Katalóg

© 2023 FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

Siete

Publikácie sú podporené z verejných zdrojov

Fondu na podporu umenia