top of page

Leonard Cohen (1934 – 2016) je jednou z najvýznamnejších osobností svetovej poézie. Cohen, ktorý predtým ako sa stal známym pesničkárom, intenzívne písal poéziu a prózu. Kniha Cudzincova hudba čerpá z najznámejších autorových zbierok Let Us Compare Mythologies (1956), The Spice-Box of Earth (1961) a zbierky Flowers for Hitler (1964). Cohenova poézia už viac ako päťdesiat rokov rozrušuje čitateľov, autor, podobne ako vo svojich piesňových textoch, dokáže výborne vystihnúť ľudskú situáciu na malej ploche. Prekvapuje nielen nápadnou emotívnosťou, ale aj silným racionálnym prienikom, keď prostredníctvom paradoxu až absurdna poukazuje na škodlivé a nebezpečné ľudské stereotypy. 

Leonard Cohen Cudzincova hudba

7,00 €Price
  • Leonard Cohen (1934 – 2016) je jednou z najvýznamnejších osobností svetovej poézie a hudby.

bottom of page