Vertigo 4/2018 sa sústreďuje na svetovú poéziu a experimentálnu tvorbu.

Poézia z Francúzska, Slovinska, USA, Británie a Slovenska.

Vertigo 4/2018

SKU: 0014
3,00 €Price
  • Vertigo 4/2018 sa sústreďuje na svetovú poéziu a experimentálnu tvorbu.

    Poézia z Francúzska, Slovinska, USA, Británie a Slovenska.

FACE - Fórum alternatívnej

            kultúry a vzdelávania

Cintorínska 20
08216 Fintice

Slovakia

contact@myface.land

vertigoforum@gmail.com

Katalóg

© 2023 FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

Siete

Publikácie sú podporené z verejných zdrojov

Fondu na podporu umenia