Prečo zaznel Zazračni dzvonček

v slovenčine... 

(Editorská a prekladateľská poznámka)

 

Rozprávková kniha Zazračni dzvonček – Zázračný zvonček ukrýva päť čarovných rozprávok z obce Fintice, ktoré boli pôvodne zachytené v šarišskom nárečí. Ich existencia je dôkazom, že aj dediny kedysi mali svoje rozprávky, ktoré sa tradovali ústnym podaním z generácie na generáciu. Fintické rozprávky pôvodne zapísal miestny učiteľ, kantor a etnograf Jozef Kolarčík v 50. rokoch 20. storočia od obyvateľov Fintíc; ostali však len v rukopise v jeho pozostalosti. Avšak práve vďaka Kolarčíkovmu úsiliu a rozprávačskému majstrovstvu Márie Bačovej (rod. Maťufkovej), Anny Márie Sopkovej (rod. Sabolovej) a Michala Sopka sa dnes môžeme začítať do múdrych i humorných príbehov, ktoré sú často situované aj do prostredia Fintíc...

Odporúčame

Zazračni dzvonček - Zázračný zvonček

FACE - Fórum alternatívnej

            kultúry a vzdelávania

Cintorínska 20
08216 Fintice

Slovakia

contact@myface.land

vertigoforum@gmail.com

Katalóg

© 2023 FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

Siete

Publikácie sú podporené z verejných zdrojov

Fondu na podporu umenia