top of page

Odporúčame:

+ M. Válek, V. Turčány

+ rozhovor s J. Mihalkovičom

+ rozhovor s mladými básnikmi M. Tallom a L. Lipcseiom

+ nové autorky a noví autori

bottom of page