top of page

Odporúčame:

+ M. Ábelová, E. Urbanová a L. Šafranová, rozhovor čísla a ukážky z poézie o materstve 

+ Esej D. Pafundy

+ básne A. Świrczinskej, K. Stoner, E. Buixaderas a T. Borovičkovej

+ ukážky zo satirickej prózy V. Hronca Dynastia Beňovských

bottom of page