Odporúčame:

+ M. Ábelová, E. Urbanová a L. Šafranová, rozhovor čísla a ukážky z poézie o materstve 

+ Esej D. Pafundy

+ básne A. Świrczinskej, K. Stoner, E. Buixaderas a T. Borovičkovej

+ ukážky zo satirickej prózy V. Hronca Dynastia Beňovských

FACE - Fórum alternatívnej

            kultúry a vzdelávania

Cintorínska 20
08216 Fintice

Slovakia

contact@myface.land

vertigoforum@gmail.com

Katalóg

© 2023 FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

Siete

Publikácie sú podporené z verejných zdrojov

Fondu na podporu umenia