Odporúčame:

+ M. Válek, V. Turčány

+ rozhovor s J. Mihalkovičom

+ rozhovor s mladými básnikmi M. Tallom a L. Lipcseiom

+ nové autorky a noví autori

FACE - Fórum alternatívnej

            kultúry a vzdelávania

Cintorínska 20
08216 Fintice

Slovakia

contact@myface.land

vertigoforum@gmail.com

Katalóg

© 2023 FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

Siete

Publikácie sú podporené z verejných zdrojov

Fondu na podporu umenia