Vertigo - časopis o poézii a básnikoch

IMG_5887 res.JPG

VERTIGO 4/2019

+ aktuálna slam poetry scéna

+ súčasná česká poézia

+ básnické prekvapenia:

sv. Eulália, Días Castelo

+ Zoltán Németh / veršeonline

+ ilustrácie: Oto Hudec

IMG_5896.JPG

VERTIGO ŠPECIÁL 2019

+ zmapovanie poetiek a básnikov publikovaných

vo Vertigu 2013 - 2018

+ autorské medailóny

+ verš ako orientačný bod

FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

„Knihou som na ňu chcel

urobiť dojem...“

FACE - Fórum alternatívnej

            kultúry a vzdelávania

Cintorínska 20
08216 Fintice

Slovakia

contact@myface.land

vertigoforum@gmail.com

Katalóg

© 2023 FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania

Siete

Publikácie sú podporené z verejných zdrojov

Fondu na podporu umenia